Pomoc

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z rejestracją lub logowaniem do serwisu Moje innogy skontaktuj się z nami już teraz.

Kontakt

FAQ

Jeśli nie możesz zalogować się do serwisu Moje innogy upewnij się, że wprowadziłeś poprawne dane logowania w postaci loginu oraz hasła. Zamiast loginu możesz wpisać także adres e-mail powiązany z Twoim kontem w Moje innogy.


Nie pamiętasz hasła?

Kliknij „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania i w formularzu podaj login oraz e-mail powiązane z Twoim kontem w serwisie Moje innogy. Na podany adres mailowy wyślemy Ci wiadomość z linkiem umożliwiającym ustawienie nowego hasła.

Link jest aktywny przez 24 godziny od momentu wysłania wiadomości. Po tym czasie traci on swoją ważność i proces odzyskiwania hasła będziesz musiał przejść od początku.

Nie widzisz wiadomości na swojej skrzynce pocztowej?

Upewnij się, że nie trafiła do folderu „Spam”. Jeśli po kilku minutach od wysłania formularza nadal nie otrzymałeś wiadomości, wówczas przejdź przez cały proces ponownie. Jeżeli ponownie nie otrzymasz wiadomości skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów:

 • Przez chat dostępny codziennie w godzinach 8-22
 • Dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 821 46 46

Zapomniałeś loginu?

Kliknij „Nie pamiętam loginu” na stronie logowania i w formularzu podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem w serwisie Moje innogy. Na ten adres wyślemy Ci wiadomość zawierającą Twój login.

Nie widzisz wiadomości na swojej skrzynce pocztowej?

Upewnij się, że nie trafiła do folderu „Spam”. Jeśli po kilku minutach od wysłania formularza nadal nie otrzymałeś wiadomości, wówczas przejdź przez cały proces ponownie. Jeżeli ponownie nie otrzymasz wiadomości skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów:

 • Przez chat dostępny codziennie w godzinach 8-22
 • Dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 821 46 46

Nie pamiętasz adresu e-mail?

Skontaktuj się z jednym z naszych Konsultantów:

 • Przez chat dostępny codziennie w godzinach 8-22
 • Dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 821 46 46

Informujemy, że od 01.01.2018 wysokość prowizji za e-płatności jednorazowe wynosi 1 zł. Prowizja obciąża Użytkownika.

Jednocześnie od 01.01.2018 uruchomiona została promocja obniżająca koszty prowizji za e-płatności do 0 zł w przypadku korzystania przez Użytkownika z e-płatności automatycznych lub e-płatności jednorazowych w ramach aktywnej usługi e-odczyt.

Zasady promocji wynikają z Regulaminu e-płatności dostępnego na stronie bramki płatniczej.

Korzystanie z serwisu Moje innogy jest w pełni bezpieczne, o ile nie udostępni się swojego hasła dostępu do serwisu osobom trzecim. Standardy bezpieczeństwa w innogy Polska zakładają troskę o ochronę danych osób korzystających z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podczas korzystania z serwisu przydatny jest program AdobeTM Reader, który służy do przeglądania plików w formacie pdf, w którym zapisane są np. faktury gotowe do pobrania z serwisu i ewentualnego wydruku przez Użytkownika. Program ten jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/

Nie. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu serwisu Moje innogy przy uruchamianiu serwisu (w procesie rejestracji lub aktualizacji zmienionego regulaminu) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu serwisu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawcę serwisu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rejestracja i korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

Główną zaletą korzystania z serwisu jest fakt, iż Użytkownik, mając dostęp do Internetu, o każdej porze, z dowolnego miejsca na świecie, bez dodatkowych opłat, szybko i bezpiecznie może sprawdzić informacje, zamówić usługę, wydać dyspozycje w zakresie objętym funkcjonalnością serwisu.
Prosimy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, nadrzędne w stosunku do danych prezentowanych w serwisie są dane uwidocznione na fakturach.

W ramach serwisu zapewniamy Klientom:

 • bezpieczeństwo dostępu do spersonalizowanych danych
 • poprawność danych i terminowość ich aktualizacji
 • intuicyjną, przyjazną nawigację 
 • dopasowanie prezentowanych danych, treści i informacji do profilu Klienta
 • interaktywną komunikację 
 • poradniki i informatory

Korzyści Klienta z serwisu:

 • informacje o bieżącym stanie konta, informacje o najbliższej płatności
 • podgląd elektronicznych obrazów faktur w pdf
 • aktywowanie zgody w trybie online i dostęp do e-faktury
 • korzystanie z e-płatności
 • historię finansów i płatności
 • historię zużycia energii
 • możliwość podawania odczytu licznika energii (dla Klientów z obszaru dystrybucji innogy Stoen Operator jeśli mają aktywną usługę e-odczytów)
 • możliwość wyboru oferty/produktu
 • zlecenie dodatkowych usług, aktualizacje danych… i wiele innych funkcjonalności.

Termin realizacji wszystkich usług w ramach serwisu jest zgodny ze standardami obsługi Klientów innogy Polska. Serwis Moje innogy jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw związanych z aktualizacją danych oraz przerw serwisowych. Dostawca serwisu zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej aktualizacji danych i konserwacji.

Dostawca serwisu dokłada wszelkich starań aby wymiana danych pomiędzy serwisem a wewnętrznymi systemami rozliczeniowymi Dostawcy serwisu dokonywana była w trybie on line lub kilka razy na dobę a w sytuacjach awaryjnych nie rzadziej niż raz na 5 dni roboczych. Wszystkie dane, jakie Użytkownik wprowadza do serwisu oraz otrzymuje poprzez serwis (w tym także podczas procesu rejestracji) następują z opóźnieniem wynikającym z terminów aktualizacji danych opisanych powyżej. Czasem właściwym dla serwisu jest czas właściwy dla terytorium Polski.