Pomoc

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z rejestracją lub logowaniem do serwisu Moje innogy skontaktuj się z nami już teraz.

Kontakt

FAQ

Informujemy, że od 01.01.2018 wysokość prowizji za e-płatności jednorazowe wynosi 1 zł. Prowizja obciąża Użytkownika.

Jednocześnie od 01.01.2018 uruchomiona została promocja obniżająca koszty prowizji za e-płatności do 0 zł w przypadku korzystania przez Użytkownika z e-płatności automatycznych lub e-płatności jednorazowych w ramach aktywnej usługi e-odczyt.

Zasady promocji wynikają z Regulaminu e-płatności dostępnego na stronie bramki płatniczej.

Korzystanie z serwisu Moje innogy jest w pełni bezpieczne, o ile nie udostępni się swojego hasła dostępu do serwisu osobom trzecim. Standardy bezpieczeństwa w innogy Polska zakładają troskę o ochronę danych osób korzystających z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podczas korzystania z serwisu przydatny jest program AdobeTM Reader, który służy do przeglądania plików w formacie pdf, w którym zapisane są np. faktury gotowe do pobrania z serwisu i ewentualnego wydruku przez Użytkownika. Program ten jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/

Nie. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu serwisu Moje innogy przy uruchamianiu serwisu (w procesie rejestracji lub aktualizacji zmienionego regulaminu) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu serwisu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawcę serwisu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rejestracja i korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

W ramach funkcjonalności serwisu  jest dostępna funkcja przypomnienia Użytkownikowi hasła lub loginu. Nowe dane będą wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji lub na adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika w serwisie.
Pomoc w ustanowieniu nowego hasła możesz również uzyskać na infolinii lub w jednym z Salonów innogy.

Główną zaletą korzystania z serwisu jest fakt, iż Użytkownik, mając dostęp do Internetu, o każdej porze, z dowolnego miejsca na świecie, bez dodatkowych opłat, szybko i bezpiecznie może sprawdzić informacje, zamówić usługę, wydać dyspozycje w zakresie objętym funkcjonalnością serwisu.
Prosimy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, nadrzędne w stosunku do danych prezentowanych w serwisie są dane uwidocznione na fakturach.

W ramach serwisu zapewniamy Klientom:

 • bezpieczeństwo dostępu do spersonalizowanych danych
 • poprawność danych i terminowość ich aktualizacji
 • intuicyjną, przyjazną nawigację 
 • dopasowanie prezentowanych danych, treści i informacji do profilu Klienta
 • interaktywną komunikację 
 • poradniki i informatory

Korzyści Klienta z serwisu:

 • informacje o bieżącym stanie konta, informacje o najbliższej płatności
 • podgląd elektronicznych obrazów faktur w pdf
 • aktywowanie zgody w trybie online i dostęp do e-faktury
 • korzystanie z e-płatności
 • historię finansów i płatności
 • historię zużycia energii
 • możliwość podawania odczytu licznika energii (dla Klientów z obszaru dystrybucji innogy Stoen Operator jeśli mają aktywną usługę e-odczytów)
 • możliwość wyboru oferty/produktu
 • zlecenie dodatkowych usług, aktualizacje danych… i wiele innych funkcjonalności.

Termin realizacji wszystkich usług w ramach serwisu jest zgodny ze standardami obsługi Klientów innogy Polska. Serwis Moje innogy jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw związanych z aktualizacją danych oraz przerw serwisowych. Dostawca serwisu zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej aktualizacji danych i konserwacji.

Dostawca serwisu dokłada wszelkich starań aby wymiana danych pomiędzy serwisem a wewnętrznymi systemami rozliczeniowymi Dostawcy serwisu dokonywana była w trybie on line lub kilka razy na dobę a w sytuacjach awaryjnych nie rzadziej niż raz na 5 dni roboczych. Wszystkie dane, jakie Użytkownik wprowadza do serwisu oraz otrzymuje poprzez serwis (w tym także podczas procesu rejestracji) następują z opóźnieniem wynikającym z terminów aktualizacji danych opisanych powyżej. Czasem właściwym dla serwisu jest czas właściwy dla terytorium Polski.